Badanie DNA bez matki

Oferta testu na ojcostwo skierowanego do ojców, którzy chcą mieć pewność, że są biologicznymi ojcami swoich dzieci polega na porównaniu kodu genetycznego domniemanego ojca i dziecka. Nie ma konieczności uczestniczenia w badaniach matki dziecka ze względów technicznych. Natomiast, istnieje taka konieczność wynikająca z przepisów prawa jeżeli badanie ma zostać wykorzystane dla celów postępowania sądowego

Zgodnie z zasadami genetyki dziecko dziedziczy po jednym wariancie danego allelu po każdym z biologicznych rodziców. Jeżeli jeden z każdej pary alleli dziecka występuje u domniemanego ojca i taka sytuacja powtórzy się przy wszystkich badanych markerach DNA, wtedy nie można wykluczyć biologicznego ojcostwa. Na podstawie otrzymanych wyników oblicza się prawdopodobieństwo ojcostwa domniemanego ojca wobec badanego dziecka.

Dlatego też nasze testy na ojcostwo w przypadku badania tylko i wyłącznie domniemanego ojca i dziecka potwierdzają ojcostwo z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością na poziomie 99,99% lub wykluczają je w 100%.

Dlaczego zatem wykonuje się testy na ojcostwo z udziałem matki? Takie działanie wynika z faktu, iż włączenie matki do badań zwiększa precyzyjność wyniku dziesięciokrotnie.

Zatem uzyskany wynik potwierdzający ojcostwo z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wynosi około 99,999%, natomiast w przypadku wyniku wykluczającego prawdopodobieństwo wynosi on 100%.

 

 

 

 

Jak zamówić test na ojcostwo?

 

test DNA