KONTAKT:

 

Sigmagen.pl - serwis Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed J. Świerczyński sp.j.

 

Konto bankowe:
69 1090 1447 0000 0001 0663 5858
Bank Zachodni WBK

 

NIP: 782-238-22-67
REGON: 300 512 430
KRS: 0000273254

 

ul. Św. Marcin 49
61-806 Poznań

tel.(61) 853 32 39
e-mail: info@sigmagen.pl

 

Laboratorium jest czynne w godzinach 8.00 - 18.00

 

test DNA

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do naszych usług, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji dotyczącej Państwa uwag na adres pocztowy, mailowy, faxem lub o zgłoszenie telefoniczne. W terminie do 14 dni od otrzymania skargi, poinformowani zostaniecie Państwo o sposobie jej załatwienia oraz o ewentualnych ustalonych działaniach.

W przypadkach szczególnie skomplikowanych, gdyby zaszła konieczność podjęcia czynności wyjaśniających, poinformujemy Państwa pisemnie – na wskazany w skardze adres – o ewentualnym wydłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi.

Laboratorium jest gotowe do współpracy z klientami i ich przedstawicielami, aby mogli wyjaśnić swoje życzenia i monitorować działania związane z realizowaną pracą, pod warunkiem zachowania poufności wobec innych klientów. Klient ma możliwość uczestniczenia w badaniu w charakterze świadka, na zasadach określonych w procedurze PO-13