Laboratorium

Wszystkie oferowane przez nas badania wykonywane są przez kompetentny personel we własnym Laboratorium. Nasz personel stanowią wysoko wykwalifikowani diagności laboratoryjni i biotechnolodzy, a każda analiza jest szczegółowo rejestrowana. Przeprowadzane badania są powtarzane w celu wykluczenia ewentualnych pomyłek przez dwa niezależne od siebie zespoły. Dlatego też uzyskiwane wyniki są wiarygodne i rzetelne. W swojej historii wyniki identyfikacji osobniczej wykonane przez Laboratorium nie zostały jeszcze nigdy zakwestionowane.

Szczególna dbałość o jakość i poufność uzyskiwanych przez nas wyników, na każdym etapie badań, doceniana jest także przez naszych Klientów już od wielu lat co potwierdza m. in. nagroda gwiazdy Wielkopolski przyznana przez Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego.

Ponadto, nasze wysokie kompetencje potwierdzają certyfikaty otrzymane poprzez udział w badaniach biegłości organizowanych przez German DNA Profiling Group - GEDNAP. Najbardziej prestiżowe, niezależne i miarodajne badania jakości w Europie.

Stawiając sobie jako priorytet wysoką jakość i rozwój w celu podniesienia wiarygodności naszych badań, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej podjęło decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

 

 

test DNA