Sigmagen - badanie ojcostwa, test na ojcostwo, test DNA, ustalanie ojcostwa

Jak zamówić test DNA na ojcostwo:

 

Zamówienie można złożyć:

- telefonicznie pod numerem 0 801 171 130 lub (61) 853 32 39
- e-mailem - info@sigmagen.pl
- listownie na adres ul. Św. Marcin 49, 61-806 Poznań

 

Zestaw do pobrania materiału biologicznego do badań wraz z dokumentami jest wysyłany 24-godzinną przesyłką priorytetową na wskazany adres w ręcznie adresowanej kopercie.

 

Na Państwa życzenie możliwe jest wysłanie przesyłki poste restante lub zrealizowanie zamówienią przesyłką kurierską dostarczającą korespondencję do rąk własnych.

 

W przypadku zamówienia poste restante korespondencja jest kierowana na adres wybranej placówki pocztowej. Odbiór korespondencji następuje za okazaniem dokumentu tożsamości. Przesyłkę wysyłamy jako laboratorium, ale jest możliwość zachowania większej anonimowości - wówczas nadajemy ją jako osoba prywatna.

 

 

test DNA